Polityka prywatności

Administrator Danych

Administratorem i właścicielem strony internetowej https://srebrnerachunki.pl jest firma Srebrne Rachunki Katarzyna Treppa, Ul. Niepołomicka 42/7 80-180 Gdańsk, zwana w dalszej części „Srebrne Rachunki”.

Kontakt z administratorem serwisu jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej biuro@srebrnerachunki.pl

Prawa Autorskie

Zawartość strony internetowej https://srebrnerachunki.pl jest własnością Srebrne Rachunki. Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów (między innymi tekstowych, graficznych, layoutu strony, itp.) są zastrzeżone. Strona internetowa oraz wszystkie jej elementy są chronione przepisami prawa, a zwłaszcza ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U.00.80.904 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U.03.153.1503 z późn. zm.).

Dane Osobowe

Użytkownicy podają swoje dane osobowe dobrowolnie.

Srebrne Rachunki przetwarzają dane osobowe Użytkowników z zachowaniem wymaganych przez polskie prawo środków bezpieczeństwa oraz z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa ze szczególnym uwzględnieniem przepisów rozporządzenia RODO, jedynie w celach związanych ze świadczeniem usług oferowanych przez Srebrne Rachunki.

Srebrne Rachunki zapewniają realizację uprawnień wynikających z w/w przepisów prawa, a w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, usunięcia oraz przekazania w przypadkach określonych przepisami prawa.

Pliki Cookies

Podczas wizyt na naszej stronie, na komputerze zapisywane są fragmenty kodu zwane cookies. Służą one do zapewnienia optymalnej obsługi podczas wizyty na naszej stronie oraz umożliwiają szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji. Pliki Cookies nie służą do przetwarzania danych osobowych a ich zawartość nie pozwala na identyfikacje użytkownika. Cookies stosowane są na wielu witrynach internetowych. Jeśli użytkownik nie wyłączy wykorzystywania ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki, oznacza to, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie.

Formularze kontaktowe

Użytkownik poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego obecnego na stronie dobrowolnie wyraża zgodę na używanie przez Srebrne Rachunki telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną dotyczących ofert firmy Srebrne Rachunki. W każdej chwili taka zgoda może zostać przez użytkownika wycofana poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@srebrnerachunki.pl

Postanowienia Dodatkowe

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie i polityce prywatności. Zmiany dokonywane są poprzez zamieszczenie nowej treści regulaminu i polityki prywatności na stronie internetowej i obowiązują od momentu ich wprowadzenia.

Treść Regulaminu obowiązuje od dnia 10.08.2021 roku do zmiany lub odwołania w całości lub w części.