CENNIK

Wybierz optymalne rozwiązanie dla siebie

Sprawdź dostępne opcje

Księgowość

Wybierz

Karta podatkowa

od 150,00
PLN / m-c
 • do 10 dokumentów sprzedaży/zakupu
 • deklaracja VAT
 • zaliczka na podatek dochodowy
 • rozliczenia PIT-16, PIT-16A
 • rozliczenie ZUS przedsiębiorcy
 • program do wystawiania faktur
 • dostęp do rozliczeń 24/7
 • odpowiedzi na pisma z US/ZUS
zapytaj
Wybierz

Ryczałt

od 300,00
PLN / m-c
 • do 5 dokumentów sprzedaży
 • ewidencja ryczałtowa
 • deklaracja VAT
 • zaliczka na podatek dochodowy
 • rozliczenie PIT-28
 • rozliczenie ZUS przedsiębiorcy
 • program do wystawiania faktur
 • dostęp do rozliczeń 24/7
 • odpowiedzi na pisma US/ZUS
zapytaj
Wybierz

KPiR

od 350,00
PLN / m-c
 • do 20 dokumentów sprzedaży/zakupu
 • książka przychodów i rozchodów
 • deklaracja VAT
 • zaliczka na podatek dochodowy
 • rozliczenia PIT-36, PIT-36L
 • rozliczenie ZUS przedsiębiorcy
 • program do wystawiania faktur
 • dostęp do rozliczeń 24/7
 • odpowiedzi na pisma US/ZUS
zapytaj
Wybierz

Księgi handlowe

od 950,00
PLN / m-c
 • do 30 zapisów księgowych
 • pełna księgowość - księga handlowa
 • uzgadnianie rozrachunków
 • uzgadnianie magazynów
 • deklaracja VAT
 • zaliczka na podatek dochodowy
 • rozliczenia PIT-36, PIT-36L, CIT-8
 • program do wystawiania faktur
 • odpowiedzi na pisma US/ZUS
zapytaj

Kadry i płace

Wybierz

Umowa o pracę

od 120,00
PLN / pracownik
 • koordynacja BHP i badań lekarskich
 • prowadzenie akt pracowniczych
 • zgłoszenia do ZUS
 • ewidencja urlopów
 • naliczenie list płac
 • rozliczenie z urzędami (PIT, ZUS, PFRON)
 • wsparcie podczas kontroli PIP
zapytaj
Wybierz

Umowa zlecenie

od 60,00
PLN / zleceniobiorca
 • przygotowanie umów
 • przygotowanie rachunków
 • zgłoszenia do ZUS
 • rozliczenie z urzędami (PIT, ZUS)
 • wsparcie podczas kontroli PIP
zapytaj
Wybierz

Umowa o dzieło

od 60,00
PLN / umowa
 • przygotowanie umów
 • przygotowanie rachunków
 • zgłoszenia do ZUS
 • rozliczenie z urzędami (PIT, ZUS)
 • wsparcie podczas kontroli PIP
zapytaj
Wybierz

Zatrudniam

od 120,00
PLN / pracownik
 • przygotowanie umowy/ świadectwa pracy
 • rejestracja/ wyrejestrowanie ZUS
 • założenie/archiwizacja teczki akt osobowych
 • kompletowanie dokumentów
 • ustalenie wymiaru urlopu
 • obliczenie ekwiwalentu
zapytaj

Usługi dodatkowe

Wybierz

Usługi dodatkowe

Zapytaj o wycenę
 • wirtualne biuro
 • wsparcie przy tworzeniu działów księgowych
 • koordynacja szkoleń BHP
 • analizy finansowe
 • pozyskiwanie finansowania
 • roczne deklaracje PIT
zapytaj