OFERTA

Poznaj pełny zakres
naszej oferty

Sprawdź dostępne pakiety usług

Karta Podatkowa

Sprawdź cennik
 • rozliczenie roczne właściciela
 • opieka ZUS właściciela
 • weryfikacja salda i monitorowanie płatności w ZUS
 • przypomnienia o terminach płatności

Ryczałt Ewidencjonowany

Sprawdź cennik
 • rejestracja ewidencji sprzedaży
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy
 • sporządzanie ewidencji JPK_VAT i prowadzenie
rejestrów VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • rozliczenie roczne właścicieli
 • opieka ZUS właścicieli
 • weryfikacja salda i monitorowanie płatności w ZUS
 • przypomnienia o terminach płatności

Książka Przychodów i Rozchodów (KPiR)

Sprawdź cennik
 • ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy
 • sporządzanie ewidencji JPK_VAT, VAT-UE i prowadzenie rejestrów VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • rozliczenie roczne właścicieli
 • sporządzenie bilansu miesięcznego
 • opieka ZUS właścicieli
 • weryfikacja salda i monitorowanie płatności w ZUS

Księga Handlowa (pełna księgowość)

Sprawdź cennik
 • opracowanie polityki rachunkowości i zakładowego planu kont
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • prowadzenie księgi syntetycznej
 • prowadzenie ksiąg analitycznych
 • dekretacja dokumentów
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • sporządzanie ewidencji JPK_VAT, VAT-UE i prowadzenie rejestrów VAT
 • przygotowanie sprawozdań finansowych
 • zamykanie roku obrotowego

Kadry i Płace

Sprawdź cennik
 • prowadzenie teczek akt osobowych
 • przygotowanie umów o pracę/umów zlecenie/umów o dzieło
 • koordynacja BHP i badań lekarskich
 • zgłoszenie pracowników do ZUS
 • sporządzanie list płac i/lub rachunków do zleceń/umów o dzieło
 • rozliczenia z urzędami (ZUS, US, PFRON)
 • prowadzenie ewidencji urlopów
 • rozliczanie delegacji
 • wsparcie podczas kontroli PIP

Usługi Dodatkowe

Sprawdź cennik
 • witrualne biuro
 • wsparcie przy tworzeniu działów księgowych
 • kordynacja szkoleń BHP
 • analizy finansowe
 • analizy kosztowe
 • pozyskiwanie finansowań
 • ubezpieczenia majątku
 • doradztwo biznesowe